top of page

MAXPRO CNC Sp. z o.o. gwarantuje, że towary sprzedawane na tej stronie internetowej pierwotnemu właścicielowi i takie bogowie będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu i będą obsługiwane w normalnych warunkach i użytkowaniu. W tym rocznym okresie MAXPRO CNC Sp. z o.o. naprawi lub wymieni, według własnego uznania, wszystkie części znalezione przez MAXPRO CNC Sp. z o.o. za wadliwe i podlegające niniejszej ograniczonej gwarancji. Jeżeli gwarancja nie jest objęta, pierwotny właściciel pokryje wszelkie koszty robocizny związane z naprawą lub wymianą wszystkich części. Istnieją pewne wyjątki dla części, które są objęte dłuższą gwarancją.​

 

MAXPRO CNC Sp. z o.o. udziela następującej ograniczonej gwarancji

Rama główna - 1 rok gwarancji
Korpus - 1 rok gwarancji
Układ hamulcowy - 2 lata dla Big Twins (gwarancja Magura, Niemcy)
Osie - 1 rok gwarancji
Części obrabiane CNC - 1 rok gwarancji

PROCEDURA REKLAMACJI GWARANCYJNEJ

W przypadku wystąpienia problemu kupujący jest zobowiązany do skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta i powiadomienia nas o problemie. Odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych, jednak postaramy się odpowiedzieć w ciągu 2 godzin. Przedstawiciel działu obsługi klienta zdecyduje, czy wysłać części zamienne, czy też zaleci odesłanie wadliwych towarów z powrotem do nas w celu sprawdzenia. W przypadku problemów czysto mechanicznych towar należy zawsze odesłać do nas w celu sprawdzenia.

ZWROT WADLIWYCH TOWARÓW

W przypadku konieczności zwrotu towaru, zawsze radzimy zachować oryginalne pudełko na wypadek konieczności zwrotu towaru. Jest to
12-miesięczna gwarancja „zwrotu do bazy”, co oznacza, że kupujący jest zawsze odpowiedzialny za opakowanie i odesłanie do nas wadliwego towaru na koszt kupującego. Jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie zaakceptowane, pokryjemy naprawę lub wymianę komponentów oraz koszty przesyłki zwrotnej do kupującego z usługą identyfikowalną.

OGÓLNE WYŁĄCZENIA Z NINIEJSZEJ GWARANCJI

1. Szkody spowodowane wypadkiem.
2. Niewłaściwe użycie produktu
3. Brak staranności powodujący uszkodzenie akumulatora i innych elementów mechanicznych
4. Szkody spowodowane umyślnym zamiarem
5. Nieautoryzowana modyfikacja lub serwis
6. Naprawy wykonywane przez nieautoryzowanego sprzedawcę bez pisemnej zgody producenta
7. Brak dowodu własności produktu (faktura, dowód zakupu, dowód zakupu)
8. Elementy podlegające naturalnemu zużyciu nie są objęte gwarancją (tj. felgi, szprychy, opony)
9. MAXPRO CNC Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki awarii produktu, które spowodowały opóźnienia handlowe lub publiczne w nieudanych dostawach, spóźnienia w pracy lub w innych pożądanych miejscach.
10. MAXPRO CNC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pokrycie jakichkolwiek kosztów związanych z demontażem lub ponownym montażem elementów.


Jeżeli którekolwiek z powyższych zobowiązań MAXPRO CNC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia gwarancji.
Niniejsza gwarancja jest udzielana tylko pierwotnemu właścicielowi.

PODSUMOWANIE

Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problemy gwarancyjne tak szybko, jak to możliwe (czasami nawet tego samego dnia), jednak
w niektórych nietypowych okolicznościach możemy potrzebować więcej czasu na naprawę zestawu do konwersji. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa towar naprawić w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy gwarancyjnej. Jeśli nie uda nam się dotrzymać tego terminu, dostarczymy nowy komponent lub kompletny nowy zestaw do konwersji.

bottom of page